ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ

បញ្ជីឈោ្មះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ
ផ្តល់សេវានៅក្នុវវិស័យមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

១. ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឺព្រេហ្សល

VTRUST APPRAISAL Co., Ltd.


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប ៖

- លោក ភិន សុធារ

- លោក ណាង ពិសិដ្ឋ

អគារលេខ ១១៣ ផាកវ៉េ ជាន់ទី១ មហាវិថីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២០ ០៩៨
អ៊ីម៉ែល : vap@vtrustappraisal.com
គេហទំព័រ : www.vtrustappraisal.com
១. ក្រុមហ៊ុន រៀល អ៊ីស្ទេត វី.អិម.ស៊ី (ខេមបូឌា) អិលធីឌី

REAL ESTATE V.M.C (Cambodia) Ltd


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោកស្រី សេង វ៉ាន់ថា

- លោក មាច សុខសូដែន

ផ្ទះលេខ ១៣៨, ផ្លូវលេខ ៥១ កែង ២៩៤ សង្កាត់ បឹងកេងកង ទី១ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២ ៤៥ ៣០
ទូរស័ព្ទដៃ : ០៧០ ៦៨ ៨៨ ៣៨/០១២ ៥០ ០១ ៥១
អ៊ីម៉ែល : info@vmcrealestate.com
គេហទំព័រ : www.vmcrealestate.com
១. ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី រីឆាត អ៊ែលលីស (ខេមបូឌា)ខមភេនី លីមីធីត

CB RICHARD ELLIS(CAMBODIA) COMPANY LIMITED


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០១ រូប៖

- លោក SIMON JAY GRIFFITHS

អគារលេខ ៤៤៥ ភ្នំពេញថៅវើជាន់ទី៩ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ ២៣២ សង្កាត់ បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៤ ០៩៩/០៩៨ ៩៧ ០០ ៩៧
ទូរស័ព្ទដៃ : ០៨៩ ៧៧៧ ៣០៨/០៧៧ ៩៩ ៦២ ៧២
អ៊ីម៉ែល : cambodia@cbre.com
គេហទំព័រ : www.cbre.com.kh
១.ក្រុមហ៊ុន ណាយ ហ្រ្វែង (ខេមបូឌា)

Knight Frank (Cambodia) Pte., Ltd


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ROSS WHEBLE

- លោក សាំង វ័យចិន្តា

បន្ទប់លេខ ១៦ B ជាន់ទី១៦ អគារកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៦ ៨៧៨
ទូរស័ព្ទដៃ : ០១៥ ៥៣២ ០៧៥
ទួរសារ : ០២៣ ៩៨៦ ៦៤៨
អ៊ីម៉ែល : ross.wheble@kh.knightfrank.com
គេហទំព័រ : www.knightfrank.com.kh