ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ការិយាល័យ និងក្រុមមេធាវី និងមេធាវី

ផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ

បញ្ជាក់: ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ ធ្វើឡើងតាមលំដាប់ដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី គ.ម.ក. ពោលគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំដាប់គុណភាពនោះឡើយ។

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

1. ក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេច ប៊ី អេស

HBS LAW FIRM

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក លី តៃសេង

- លោក ហាក់ សៀកលី

អគារពាណិជ្ជកម្មសូម៉ា ជាន់ទី ៤ និងទី ៥
ផ្លូវលេខ ១២០ សង្កាត់ផ្សារថ្មី ១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២៤ ៣៣៧
ទូរសារ : ០២៣ ២២៤ ១៣៦
អ៊ីម៉ែល : info@hbs.com.kh
គេហទំព័រ : www.hbs.com.kh
1. ការិយាល័យមេធាវី អ អេន ធី សុខ អេន ហេង

R&T SOK & HENG LAW OFFICE

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក សុខ​ ខាវ៉ាន់

- លោក ហេង ឆាយ

អគារការិយាល័យវឌ្ឍនៈ ជាន់ទី ១៧ អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ១២២០២ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៣ ១១២
ទូរសារ : ០២៣ ៩៦៣ ១១៦
អ៊ីម៉ែល : info.kh@rajahtann.com
គេហទំព័រ : http://kh.rajahtannasia.com
1. ការិយាល័យមេធាវី សុក ស៊ីផាន់ណា និង សហការី

ជាសមាជិក ZICOlaw
SokSiphana&associates, a member of ZICOlaw

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក សុក ស៊ីផាន់ណា

- លោកស្រី ខៀវ មាលី

អគារការិយាល័យ មេយប៊ែង ជាន់ទី៨ លេខ៤៣ មហាវិថី
ព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៧៨
ទូរសារ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៧៨
អ៊ីម៉ែល : soksiphana@soksiphana.com
           : soksiphana@yahoo.com
គេហទំព័រ : www.soksiphana.com
1. ការិយាល័យមេធាវី សិទ្ធិស័ក្តិ

SITHISAK LAW OFFICE

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០៤ រូប៖

- លោក ម៉ុក ច័ន្ទសុធា

- លោក តាន់ ម៉េងស្រូយ

- លោកស្រី ប៉េង ម៉ាណែត

- លោក សុន សុខកេង

អគារលេខមិនលីនញ៉ូម លេខ៦៨ ជាន់ទី៣ ផ្លូវលេខ ៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៦៣៧៣ ១៦៨
អ៊ីម៉ែល : contact@sithisak-lawoffice.com
គេហទំព័រ : www.sithisak-lawoffice.com
1. ក្រុមមេធាវី អាស៊ី កម្ពុជា

ASIA CAMBODIA LAW GROUP

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោកស្រី សេង វួចហ៊ុន

- លោក យិន សារ៉ុម

វីឡាលេខ ៦៤ ផ្លូវលេខ ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩១០ ៩៩៩
           : ០៨១ ៧៩៩ ៧៩៩
Facebook: Asia Cambodia Law Group
អ៊ីម៉ែល : info@aclf.com.kh
គេហទំព័រ : www.aclf.com.kh
1. ការិយាល័យមេធាវី ប៊ុន និង សហការី

BUN & ASSOCATES

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ប៊ុន យូឌី

- លោក ឈិត វិនា

ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវលេខ ២៩៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៥៦៧
ទូរសារ : ០២៣ ៩៩៩ ៥៦៦
អ៊ីម៉ែល : info@bun-associates.com
គេហទំព័រ : www.bun-associates.com
1. ការិយាល័យមេធាវី ភីវ៉ាយធី និង សហការី

PYT & Associates LAW OFFICE

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក យុន ប៉ោទឹម

- កញ្ញា ទ្រី សំរស់

ផ្ទះលេខ៣៣ ផ្លូវលេខ២៩ កែងផ្លូវលេខ២៩៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៤ ៤៣០
អ៊ីម៉ែល : potim@vdb-loi.com
គេហទំព័រ : www.vdb-loi.kh
1. ការិយាល័យមេធាវី ស៊ី អេស អែល និងសហភាតា

CSL & ASSOCIATES LAW OFFICE

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ជា សុម៉ាឡា

- លោក ឆេង វណ្ឌី

ផ្ទះលេខ ៤៤៥ ផ្លូវលេខ ២៣២ កែងនឹងផ្លូវលេខ ៩៣ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៤ ០២២
ទូរសារ : ០២៣ ៩៦៤ ០៣៣
អ៊ីម៉ែល : info@cslassociates.net
1. ក្រុមមេធាវី អេច.អឹម.អិល & ខន់សាល់ថិន

HML LAW GROUP & CONSULTANTS

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០៣ រូប៖

- កញ្ញា ម៉ៅ សំវុទ្ធារី

- កញ្ញា កង លាប

- កញ្ញា សេក សុវណ្ណា

វីឡាលេខ ១៧៦ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ (៥១) សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២០ ៩០០
ទូរសារ : ០២៣ ២២០ ១០០
អ៊ីម៉ែល : info@hml.com.kh
គេហទំព័រ : www.hml.com.kh
1. ការិយាល័យមេធាវី ភី អេន អេ អេស៊ា

P & A Asia Law Office

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

-លោក ឡេង ស៊ូហ៊ួត

- លោក ប្រាក់ អាលេនភាព

ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២៤២ កែងផ្លូវ ១៤១ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ២២ ៣៣ ៩១
អ៊ីម៉ែល : info@pa-asia.net
គេហទំព័រ : www.pa-asia.net
1. ការិយាល័យមេធាវី ស៊ិន & ផាតនើ

SIN & Partners Law Office

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

-លោក ស៊ិន សុពុទ្ធិ

- លោកស្រី ឈឹម សំអុល

យូនីតលេខ២ ជាន់ទី៦ អគារលេខ៦៤(អគារអេមឺរ៉ល) មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០១៥ ៧៤ ៧៤ ០០
ទូរសារ : ០១២ ៤៨ ៧៩ ៧៣
អ៊ីម៉ែល : info@sin-partners.com
គេហទំព័រ : www.sin-partners.com
1. ក្រុមមេធាវី កម្ពុជាបាយ័ន (ស៊ី ប៊ី អិល)

CAMBODIA BAYON LAW GROUP

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០៣ រូប៖

-លោក ថាន ផានិត

- លោក ម៉ម រិទ្ធា

- លោក ឈន សុងមេង

អគារលេខ២២ ផ្លូវលេខ ២៤២ កែងផ្លូវលេខ ១០៧ សង្កាត់បឹងប្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៦៦៦៦ ៩៥៩
អ៊ីម៉ែល : thanphanith@cbllegal.com
គេហទំព័រ : www.cbllegal.com
1. ក្រុមមេធាវី មេគង្គ

Mekong Law Group

2. មេធាវីទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិពី គ.ម.ក. មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក គង់ ឈុង

- លោកស្រី ចាន់ ផូវឌ្ឍនៈ

អគារធនាគារប្រ៊េត ជាន់ទី៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៩៦ ១២១
           ​​​​​​​​​​: ០១២ ៩៧៥ ២៥៦
អ៊ីម៉ែល : cwattanak@mekonglaw.net
គេហទំព័រ : www.kchhung@mekonglaw.net