គណៈកម្មការមូលត្រកម្ពុជា - គ.ម.ក
  • នៅថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Markets Forum) លើកទី២៨”

  • កិច្ចប្រជុំស្តីពី “វេទិកាទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណអាស៊ានបូក ៣ លើកទី២៧ និងវេទិកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាត់ឆ្លងដែន លើកទី១៤

  • ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការប្តូរព័ត៌មានរវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា គណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េ និងទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសេវាហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េ

  • នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Market Forum) លើកទី២៧” និង “សន្និសីទទីផ្សារមូលធនអាស៊ានលើកទី១”

  • សិក្ខាសាលាស្តីពី “កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងជំហានឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងអាជីវម្មដើម្បីទទួលបានកំណើន ប្រកបដោយនិរន្តភាព” នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

, am
 

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញ​​វ​ត្ថុ និងជា​ប្រធាន គ.ម.ក

សុន្ទរកថារបស់ប្រធាន គ.ម.ក​ អាណត្ដិទី១:

- ពីធី "បង្ហាញការជួញដូរមូលបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (Cambodia Securities Exchange)" នៅវិមានកាណាឌីយ៉ា ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

មើលសុន្ទរកថាទាំងអស់ >>

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- ASEAN Capital Markets Forum

- Mekong Capital Markets Cooperation

កម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍

មើលកម្មវិធីទាំងអស់ >>

ចំនួនអ្នកទស្សនាវែបសាយ

កំពុងមើល : 4

ខែនេះ : 26,641

ខែមុន : 99,922

សរុប​ : 6,725,060

Get it on Google Play
Get it on App Store

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត