អន្តរការីទីផ្សារ

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាវិនិយោគ

បញ្ជាក់: ការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះធ្វើឡើងទៅតាម លំដាប់លេខរៀងអាជ្ញាបណ្ណដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពី គ.ម.ក. ពោលគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំដាប់គុណភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ

យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
Yuanta Securities (Cambodia) Plc.
អគារ Emerald ជាន់ទី៤ លេខ៦៤ (កែងផ្លូវ ១៧៨) មហាវិធីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៦០ ៨០០
ទូរសព្ទដៃ : ០៩២ ៧៧៧ ៣០៩
ទូរសារ : ០២៣ ២២៤ ១២៦
អ៉ីម៉ែល : yuanta@yuantacambodia.com
គេហទំព័រ : www.yuantacambodia.com
អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
RHB Indochina Securities PLC.
អគារលេខ ១-៣ ជាន់ទី ២ និងទី ៣ ផ្លូវលេខ​ ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៦៩ ១៦១
ទូរសារ : ០២៣ ៩៦៩ ១៧១
កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី
Cana Securities Ltd.
វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ១៥ លេខ ៣១៥ ផ្លូវ​ព្រះអង្គឌួង កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩​​ ៨៨៧
             ០២៣ ៨៦៨ ២២២
ទូរសារ : ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦
អ៉ីម៉ែល : info@canasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.canasecurities.com.kh
កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Campu Securities Plc.
អគារកម្ពុប៊ែង លេខ ២៣ ជាន់ទី ៦ ផ្លូវលេខ ១១៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២២ ៨៨០
             ០២៣ ២២២ ៨៨១
             ០២៣ ២២២ ៨៨២
ទូរសារ : ០២៣ ២២២ ៨៨៧
អ៉ីម៉ែល : campusec@campusecurities.com.kh
             gohklye@campusecurities.com.kh
អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី
SBI Royal Securities Plc.
អាគារភ្នំពេញថៅវ័រ លេខ ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត
ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៦ ៩៧០
             ០២៣ ៩៩៦ ៩៧១
អ៉ីម៉ែល : info@sbiroyal.com
ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Phnom Penh Securities Plc.
អគារ GT Tower ជាន់ទី២ មហាវិធីសាធារណរដ្ឋឆែក (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩
អ៉ីម៉ែល : ​ info@pps.com.kh
គេហទំព័រ : www.pps.com.kh

ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជករមូលបត្រ

ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc.
អគារលេខ ១៧៤ ABCD មហាវិធីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៨ ២៨៨
​             ០២៣ ២១៨ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ២១០ ១១១

ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាមូលបត្រ

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ACLEDA Securities Plc.
នៅជាន់ទី៥ អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី
ភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អ៉ីម៉ែល : info@acledasecurities.com.kh
​             acs.admin@acledasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledasecurities.com.kh
ខេប ស៊ីឃ្យួរឹធី លីមីធីត
CAB Securities Limited.
អគារលេខ ៩២ D ក្រុម ៦៧ វិថី ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២០ ០០០
​             ០២៣ ២២២ ០១៨
ទូរសារ : ០២៣ ៤២៦ ៦២៨
ខេមបូឌា-វៀតណាម ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក
Cambodia-Vietnam Securities Co., Ltd.
អគារលេខ ៣៧០ ជាន់ទី៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩៩
ទូរសារ​ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩០
អ៉ីម៉ែល : info@cvs.com.kh
គេហទំព័រ : www.cvs.com.kh

ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

អេ ភី អិម (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យូរីធី ឯ.ក
APM (CAMBODIA) SECURITIES CO., LTD.
ជាន់ទី៦ អាគារវីត្រាស់ ប្លុកអេ ផ្លូវ ១៦៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល

ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ឯ.ក * អគារហ្គោលដេនថាវើ (ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី០៨) ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៧ ៧៧៧
អ៉ីម៉ែល : enquiry@cdx.com.kh
គេហទំព័រ : www.cdx.com.kh
ភ្នំពេញ ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ភីអិលស៊ី ស្ថិតនៅអគារជីធីថៅអឺរ ជាន់ទី២ វិថីឆេកូស្លូវ៉ាគី (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៩
អ៉ីម៉ែល : info@ppdexchange.com
គេហទំព័រ : www.ppdexchange.com
រ៉ូយ៉ាល់ ហ្វាយនែនសល ខបភើរេសិន ស្ថិតនៅអគារលេខ២៤៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៥៧ ៨៨៨
អ៉ីម៉ែល : info@rfccambodia.com
គេហទំព័រ : www.rfccambodia.com
ហ្គោល ហ្វាយនេនសល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន ស្ថិតនៅអគារលេខ B៤៣-B៤៤-B៤៥-B៤៦ ផ្លូវឡាសែន សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៩
ទូរសព្ទដៃ : ០៩៩ ៧៧៧ ៣៨៨
              ០១៥ ៦៦៦ ៥០១
អ៉ីម៉ែល : info@gfg88.com
គេហទំព័រ : www.gfg88.com

ឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ឯ.ក * អគារហ្គោលដេនថាវើ (ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី០៨) ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៧ ៧៧៧
អ៉ីម៉ែល : enquiry@cdx.com.kh
គេហទំព័រ : www.cdx.com.kh
ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ស្ថិតនៅអគារលេខ៣២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩
ទូរសព្ទដៃ : ០១១ ៧១១ ១១៨
ទូរសារ : ០២៣ ៤២៦ ៤៩៥
អ៉ីម៉ែល : info@pps.com.kh
គេហទំព័រ : www.ppsforex.com.kh
រ៉ូយ៉ាល់ ហ្វាយនែនសល ខបភើរេសិន ស្ថិតនៅអគារលេខ២៤៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៥៧ ៨៨៨
អ៉ីម៉ែល : info@rfccambodia.com
គេហទំព័រ : www.rfccambodia.com
ហ្គោល ហ្វាយនេនសល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន ស្ថិតនៅអគារលេខ B៤៣-B៤៤-B៤៥-B៤៦ ផ្លូវឡាសែន សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៩
ទូរសព្ទដៃ : ០៩៩ ៧៧៧ ៣៨៨
              ០១៥ ៦៦៦ ៥០១
អ៉ីម៉ែល : info@gfg88.com
គេហទំព័រ : www.gfg88.comm
ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៉ិនវេសម៉ិន ស្ថិតនៅអគារសាន់ស៊ីធី លេខ ២៥៥ ផ្លូវលេខ ៥១ កែងលេខ ៣៧០ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៣ ៦៨៦
អ៉ីម៉ែល : support@goldfx.co
គេហទំព័រ : www.goldfx.co
ភ្នំពេញ ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ភីអិលស៊ី ស្ថិតនៅអគារជីធីថៅអឺរ ជាន់ទី២ វិថីឆេកូស្លូវ៉ាគី (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៩
អ៉ីម៉ែល : info@ppdexchange.com
គេហទំព័រ : www.ppdexchange.com
អាស្កាព អ៊ែសិត មេនិចម៉ិន ឯ.ក ស្ថិតនៅអគារលេខ២០ ជាន់ទី៨ ផ្លូវលេខ២១៧ ភូមិទី៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៨៣ ៨៥៥
អ៉ីម៉ែល : care.agi@gmail.com
គេហទំព័រ : www.aamfinance.com
ប្ល៊ែកវែល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក ស្ថិតនៅអគារលេខ៤៨ មហាវិថីម៉ៅសេងទុង ភូមិទី១ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៨៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@blackwellglobal-kh.com
គេហទំព័រ : www.blackwellglobal-kh.com
រីចវីល យេផេន ឯ.ក ស្ថិតនៅអគារលេខ ១៤៨ (អាបេសេ) ជាន់ទី ៣ C មហាវិថីម៉ៅសេទុង (ផ្លូវលេខ ២៤៥) ភូមិ៣ សង្កាត់ទួលទំពូងទី២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៨៥ ០១៨ / ០២៣ ៩៨៥ ០១៩
អ៉ីម៉ែល : db@richwilljapan.com
គេហទំព័រ : www.richwilljapan.com
អាល់ហ្វា ហ្គោល ភ្យូឈ័រ ឯ.ក ស្ថិតនៅអគារវីត្រាស់ថៅវ័រ ជាន់ទី៨ (D) ផ្លូវឆេកូស្លូវ៉ាគី(១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៨៣ ១២២
អ៉ីម៉ែល : info@alphagoldfutures.com
គេហទំព័រ : www.alphagoldfutures.com
ស្កាយ ប្រេសឹស មេធល ស្ថិតនៅ Hong Kong Land (Mansions) Limited លេខ ១០៩ ជាន់ទី១ អគារ ១A ផ្លូវលេខ ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩ ១៩ ៦៣
អ៉ីម៉ែល : customerservice@skygoldcity.com
គេហទំព័រ : www.skygoldcity.com
ក្រុមហ៊ុន ហោ្គលវែល ខាភីថល ឯ.ក អគារ ហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ផ្ទាល់ដី ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៨៨ ៧៧៨
អ៉ីម៉ែល : enquiry@goldwellcap.com
គេហទំព័រ : www.goldwellcap.com
ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក អគារ ហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ផ្ទាល់ដី ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៦ ៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : enquiry@goldenfxlink.com
គេហទំព័រ : www.goldenfxlink.com
ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី អគារលេខ ១៧៤ ABCD មហាវិថីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៦ ៦១៥
អ៉ីម៉ែល : customers_dept@goldenfortune.com.kh
គេហទំព័រ : www.goldenfortune.com.kh
ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុន ធីអេហ្វប៊ី គ្លូប៊ល អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក អាគារ Phnom Penh Tower លេខ ៤៤៥ ជាន់ទី៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៥៥៥៥ ០០៩
អ៉ីម៉ែល : tfxbroker@gmail.com
គេហទំព័រ : www.tfxbroker.com
ក្រុមហ៊ុន ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ឯ.ក ផ្ទះលេខ៤៦២ ផ្លូវលេខ៩៣ ភូមិ០៨ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៦៦ ៦៦៩
អ៉ីម៉ែល : admin@bicfx.com
គេហទំព័រ : www.bicfx.com
ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ យូ ហ្វ៊ែរ អ៊ិកឆេង ឯ.ក អគារលេខ ១៩៦៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១៨ ៨៨៨ ១៦៨ ៨
អ៉ីម៉ែល : ppyfexchange@gmail.com
គេហទំព័រ : www.khppe.com
ក្រុមហ៊ុន ឡាយអិន ឃែភីថល មេនេចម៉ិន ឯ.ក ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី១ នៃអគារការិយាល័យលេខ ១៨ ផ្លូវលេខ ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩១២ ៣៩៩
អ៉ីម៉ែល : info@lioncapitalfx.com
គេហទំព័រ : www.lioncapitalfx.com
ក្រុមហ៊ុន ប្រូកឃើរ ជេត ឯ.ក ផ្ទះលេខ ២៨១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម្ភ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១០ ៨៤៩ ០៦០
អ៉ីម៉ែល : brokerjetphnompenh@gmail.com
គេហទំព័រ : www.brokerjet.asia
ក្រុមហ៊ុន យូអេជី ត្រេជ (ខេមបូឌា) ឯ.ក អគារ 2C ផ្លូវលេខ ៣៥២ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១១ ៦២៩
អ៉ីម៉ែល : uagtrade@uagtradekh.com
ក្រុមហ៊ុន អេ អ អូ អិន អ៊ី អិច ឯ.ក ឡូតិ៍លេខ២២ ផ្លូវលេខ៧៨ (ផ្លូវថ្មី) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៣ ៣៥៣ ៥៥៤
ក្រុមហ៊ុន វីមែកស៍ ហ្វាយនែនសល គ្លូប៊ល អ៊ិនវេសម៉ិន ម.ក. ផ្ទះលេខ 2-3-4 H មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍-សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៧៧៧ ១៩៧
អ៉ីម៉ែល : veemax133@gmail.com
ក្រុមហ៊ុន ១០០ ហ្វេន តួហ្ស៊ី ឯ.ក ផ្ទះលេខ ១៣ និង១៥ ជាន់ឡៅតឿ-ជាន់ទី៤-ជាន់ទី៦ វិថីមុន្នីរ៉េត សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១៨ ៧១០ ០១០០/០១៨ ៣១០ ០១០០
អ៉ីម៉ែល : 100fengroup@gmail.com
គេហទំព័រ : www.100investments.com
ក្រុមហ៊ុន ហ័រ ហ្សុង ឌីង សេង អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក អគារលេខ ២៣B បន្ទប់ជាន់ទី៥ ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៦២៣ ៤៤៥
អ៉ីម៉ែល : 1421518345@qq.com
គេហទំព័រ : www.hzdskh.com
ក្រុមហ៊ុន អឹឡាយដ៍វីន អ៊ិកឆេន ឯ.ក អគារលេខ ៥៩០-៥៩១ ផ្លូវលេខ ៣៦៦ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៨ ៨៩៦ ៤៦៦៨
អ៉ីម៉ែល : support1@alliedwin.com
គេហទំព័រ : www.alliedwin.com
ក្រុមហ៊ុន អូផិន ហ្វរិក ឯ.ក អគារហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ទី៤ បន្ទប់លេខ ៤០២ ការិយាល័យ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៩ ៩០៨ ៩៦៣
អ៉ីម៉ែល : enquiry@openfx.asia
គេហទំព័រ : www.openfx.asia
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេហ្វឌី ឃែភីថល ឯ.ក អគារលេខ ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៤ បន្ទប់លេខ ៤០១ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៣៩២ ៤០៥
អ៉ីម៉ែល : admin@cfdcaps.com
គេហទំព័រ : www.cfdcaps.com
ក្រុមហ៊ុន ជេ ធី ឃែភីថល ឯ.ក Title No ៧២៤, Unit ៣៣A មហាវិថី នរោត្តម (៤១) ភូមិ ១០ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៥ ៣១៨ ៤៣១
អ៉ីម៉ែល : CS@jtcapitalvip.com
គេហទំព័រ : www.jtcapitalvip.com
ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក អគារលេខ ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៤ បន្ទប់លេខ ៤០៣ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៦ ៣០៧ ៩៩៧៩
អ៉ីម៉ែល : info@pplinksecurities.com
គេហទំព័រ : www.pplinksecurities.com
ក្រុមហ៊ុន ជីវ៉ាយដាប់បែលយូ គ្លូប៊ល មេនេចម៉ិន ឯ.ក អគារលេខ ៥៣ វិថីកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៦៦ ៩៩៩ ៩១១
អ៉ីម៉ែល : support@altkh.com
គេហទំព័រ : www.altkh.com
*សំគាល់ ៖ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ឯ.ក ត្រូវបានប្តូរពីឈោ្មះក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លិង (ខេមបូឌា)