• ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ” នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  • នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Markets Forum-ACMF) លើកទី២៥ ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia Financial Services Authority) នៅ​ទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

  • ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ស៊ូ សុជាតិ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលធនក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ៦ (6th Mekong Capital Markets Cooperation) ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសវៀតណាម

  • នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង (ខេមបូឌា) បានរៀបចំ វេទិកាស្តីពី “ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា” នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា

  • នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (KOICA)សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) និងក្លឹបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា (CIC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការទទួលបានដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ”

, am
 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលើកទី ៥” សហការរៀបចំដោយ គណៈកម្មការមូលតប្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីគណនីសាច់ប្រាក់អតិថិជនឧបករណ៍និស្សន្ទ និងយន្តការក្នុងការដាក់ ដក និងទូទាក់សាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនសម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពី “ការលើកកម្ពស់កាយល់ដឹងពីទីផ្សាមូលបត្រដល់អ្នកសារព័ត៌មាន”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ”

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ប៊ុណ្ណា រៀលធី គ្រុប ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាយតម្លៃនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបើកគណនីជួញដូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអតិថិជន សម្រាប់ការជួញដូរឧបករណ៍និស្ស

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ប្រកាសទិញអង្ករចំនួន ៣ តោន តបតាមការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូលបត្របំណុលសម្រាប់ ប្រទសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន

ប្រកាសស្តីពី វិនិយោគិនគុណវុឌ្ឍិក្នុងវិស័យមូលបត្រ

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពមូលបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង (ខេមបូឌា) បានរៀបចំ វេទិកាស្តីពី “ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា” នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី “ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រី គ.ម.ក. ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ” នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា​ លើកទី​៤៤

លទ្ធផលប្រឡងទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្ត ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (KOICA)សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) និងក្លឹបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា (CIC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការទទួលបានដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងវិស័យមូលបត្រ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ កន្លងមក គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹង តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៩៦ គ.ម.ក./ស.ជ.ណ. ចុះថៃ្ងទី០៤ ខែធ្នូឆ្នំា២០១៣ ការផ្សព្វផ្សាយក្រើនរំលឹកជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍ CNC

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលើកទី ៥” សហការរៀបចំដោយ គណៈកម្មការមូលតប្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការលុបចោលការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន ប៊ុណ្ណា រៀលធី គ្រុប ខូអិលធីឌី ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាយតម្លៃនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាស្តីពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូលបត្របំណុលសម្រាប់ ប្រទសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង (ខេមបូឌា) បានរៀបចំ វេទិកាស្តីពី “ការជួញដូរឧបករណ៍និស្សន្ទនៅកម្ពុជា” នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល ភ្នំពេញ ភូគីត្រា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី “ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រី គ.ម.ក. ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ” នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ

លទ្ធផលប្រឡងទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្ត ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) សម័យប្រឡងថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េ (KOICA)សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) និងក្លឹបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា (CIC) បានរៀបចំស

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងវិស័យមូលបត្រ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ កន្លងមក គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមានគោលបំណងបំភ្លឺជូនសាធារណជនលើអត្ថបទព័ត៌មានរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមចំណងជើងថា “មូលបត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមមានជាលើកទី១ នៅឆ្នំា២០១៨”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលួចលាក់ធ្វើអាជីវកម្មលើឧបករណ៏និស្សន្ទ (ការជួញដូរទៅលើហាងឆេងមាស ហាងឆេងរូបិយបណ្ណ កិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃ ជាដើម)ដោយពុំមានអាជ្ញាបណ្ណពី គ.ម.ក.

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនទីបង្ហាញ

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា សម្រាប់តាមដានព័ត៌មានក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត

អំពី គ.ម.ក សំនួរ-ចម្លើយ​តំណទំព័រ​ខ្មែរយូនីកូដ FK ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
copyright