• នៅថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Market Forum) លើកទី២៦” និង “សន្និសិទអំពីការធ្វើនិយតកម្មទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍” នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

  • កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ។

  • នៅថ្ងៃទី១៦-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណរបស់ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ លើកទី២៤” និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការកំណត់ថ្លៃ និងការវាយតម្លៃសញ្ញាបណ្ណរបស់ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ និងការអនុវត្តស្តង់ដារ ISO20022” នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

  • ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ” នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  • នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Markets Forum-ACMF) លើកទី២៥ ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia Financial Services Authority) នៅ​ទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

, pm
 

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការ “កម្មវិធីឧត្ដមភាព” (Launching of the "Excellence Program") ជាផ្លូវការ និងបានសហការ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Asset Pro Management Co., Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមកពីប្រទេសថៃ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី “ប្រភពហិរញ្ញប្បទានដើម្បីកំណើនអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព - បទពិសោធន៍ប្រទេសថៃ” (Seminar on "Source of Financing for Business Sustainable Growth: Thailand Experience")នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ

ពិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីអំពី “យន្តការក្នុងការជំរុញការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Mechanisms for promoting IPOs including SMEs and SME financing)”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ស្តីអំពី យន្តការក្នុងការជំរុញការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Mechanisms for promoting IPOs including SMEs and SME financing) នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តសៀមរាប

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា​ លើកទី​៤៦

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្មវិធី ″គំនិតផ្តួចផ្តើមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-អាស៊ីអាគ្នេយ៍(OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative)″ លើកទី៤ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លទ្ធផលប្រឡងគុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ ការសន្សំប្រាក់ និងការវិនិយោគ ចេញផ្សាយប្រចាំ សប្តាហ៍ទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ វត្តមានក្នុងពេលឆាប់ៗនៃមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា (តចប់)ចេញផ្សាយប្រចាំ សប្តាហ៍ទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើជាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន​សមភាគី​កណ្តាល និងបន្តទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើ​អាជីវកម្ម​ជា​ឈ្មួញ​ជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ វត្តមានក្នុងពេលឆាប់ៗនៃមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា (តពីលេខមុន) ចេញផ្សាយប្រចាំ សប្តាហ៍ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Market Forum) លើកទី២៦” និង “សន្និសិទអំពីការធ្វើនិយតកម្មទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍” នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ វត្តមានក្នុងពេលឆាប់ៗនៃមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ចេញផ្សាយប្រចាំ សប្តាហ៍ទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

មគ្គុទេសក៏ស្តីពីការស្វែងយល់ពីហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ(ភាគហ៊ុន)ជាសាធារណៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (FASMEC)

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ និយមន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ ចេញផ្សាយប្រចាំ សប្តាហ៍ទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែប្រែកាលបរិច្ឆេទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ដែលបៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការ “កម្មវិធីឧត្ដមភាព” (Launching of the ″Excellence Program″) ជាផ្លូវការ និងបានសហការ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Asset Pro Management Co., Ltd ដែលជាក្រុម

ពិធីបិទសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីអំពី “យន្តការក្នុងការជំរុញការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Mechanisms for promoting IPOs including SMEs and SME financing)”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ស្តីអំពី យន្តការក្នុងការជំរុញការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (Mechanisms for promoting IPOs including SMEs and SME financing) នៅសណ្ឋាគារសុខា ខេត្តសៀមរាប។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ កម្មវិធី ″គំនិតផ្តួចផ្តើមអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-អាស៊ីអាគ្នេយ៍(OECD-Southeast Asia Corporate Governance Initiative)″ លើកទី៤ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លទ្ធផលប្រឡងគុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្តដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើជាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុន​សមភាគី​កណ្តាល និងបន្តទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មជា​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍និស្សន្ទ

នៅថ្ងៃទី១៣-១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Market Forum) លើកទី២៦” និង “សន្និសិទអំពីការធ្វើនិយតកម្មទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍” នៅទីក្រុង

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ លោកឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (FASMEC)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការកែប្រែកាលបរិច្ឆេទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិ ដែលបៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម រវាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសចំនួន ៤ គឺ ១.ប្រកាសស្តីពី “ការដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យមូលបត្រ”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Miracle of Capital (Cambodia) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី កិច្ចដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ និងជួញមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោម

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត

អំពី គ.ម.ក សំនួរ-ចម្លើយ​តំណទំព័រ​ខ្មែរយូនីកូដ FK ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
copyright