• កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ។

  • នៅថ្ងៃទី១៦-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារសញ្ញាបណ្ណរបស់ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ លើកទី២៤” និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការកំណត់ថ្លៃ និងការវាយតម្លៃសញ្ញាបណ្ណរបស់ប្រទេសអាស៊ានបូក ៣ និងការអនុវត្តស្តង់ដារ ISO20022” នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

  • ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រវាងគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា និងសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមតាមរយៈទីផ្សារមូលបត្រ” នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  • នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Markets Forum-ACMF) លើកទី២៥ ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌូនេស៊ី (Indonesia Financial Services Authority) នៅ​ទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

  • ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដមអគ្គនាយក ស៊ូ សុជាតិ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលធនក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ៦ (6th Mekong Capital Markets Cooperation) ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅប្រទេសវៀតណាម

, am
 

កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៏រួមរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ពុទ្ធិមូលបត្រ៖ ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសចំនួន ៤ គឺ ១.ប្រកាសស្តីពី “ការដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យមូលបត្រ”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Miracle of Capital (Cambodia) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី កិច្ចដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ និងជួញមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. នៅសណ្ឋាគារអាំងទែកង់ទីណង់តាល់។

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី វិធានប្រតិបត្តិការឧបករណ៍និស្សន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល

ព្រឹត្តិបត្រមូលបត្រ ចេញផ្សាយ លេខ ២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងទិសដៅការពារផលប្រយោជន៍ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) សូមអំពាវនាវសារជាថ្មីឱ្យសាធារណជន មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងពិចារណឱ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងដាក់ប្រាក់វិនិយោគ

ប្រកាសស្តីពី ការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ

ប្រកាស លេខ ០០៣/១៧ គ.ម.ក/ប្រ.ក. ស្តីពីការដាក់់ឱ្យអនុវត្តនូវការកែប្រែវិធានប្រតិបត្តិការ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចំាឆ្នំា២០១៦ និងផែនការសកម្មភាពទិសដៅការងារឆ្នំា២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ខេត្តសៀមរាប

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា​ លើកទី​៤៥

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា សាខាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ដំណើរឆ្ពោះទៅរកកំណើនអាជីវកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាព”

នៅរសៀលថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២ ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រ និងការរៀបចំកម្មវិធីឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញ IPOs”។

នៅព្រឹកថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងយល់ពីយន្តការ និងកិច្ចដំណើរការជួញដូរមូលបត្រនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា” នៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។

កម្មវិធីពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនស្តីពី “ភាគហ៊ុនដំបូងរបស់ខ្ញុំ” លើកទី២ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេសរដ្ឋមន្

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម រវាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលត្រូវទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសចំនួន ៤ គឺ ១.ប្រកាសស្តីពី “ការដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យមូលបត្រ”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Miracle of Capital (Cambodia) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី កិច្ចដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ និងជួញមូលបត្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រោម

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ក្នុងទិសដៅការពារផលប្រយោជន៍ និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) សូមអំពាវនាវសារជាថ្មីឱ្យសាធារណជន មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងពិចារណឱ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងដាក់ប្រាក់វិនិយោគ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្អាកទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ/ការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មជាក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្តាល

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចំាឆ្នំា២០១៦ និងផែនការសកម្មភាពទិសដៅការងារឆ្នំា២០១៧ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ខេត្តសៀមរាប។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា សាខាខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ដំណើរឆ្ពោះទៅរកកំណើនអាជីវកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាព”

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖​ នៅរសៀលថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំលើកទី ២ ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រ និងការរៀបចំកម្មវិធីឧត្តមភាព ដើម្បីជំរុញ IPOs”។

នៅព្រឹកថ្ងៃ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការស្វែងយល់ពីយន្តការ និងកិច្ចដំណើរការជួញដូរមូលបត្រនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា” នៅសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅព្រឹកថ្ងៃ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ″ដំណើរឆ្ពោះទៅរកកំណើនអាជីវកម្មប្រកបដោយស្ថេរភាព″ នៅក្រុមហ៊

លទ្ធផលប្រឡងគុណវុឌ្ឍិ និងកម្មវិធីអប់រំវិជ្ជាជីវៈបន្ត ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលើកទី ៥” សហការរៀបចំដោយ គណៈកម្មការមូលតប្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត

អំពី គ.ម.ក សំនួរ-ចម្លើយ​តំណទំព័រ​ខ្មែរយូនីកូដ FK ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
copyright