• នៅថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ “វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន (ASEAN Capital Market Forum) លើកទី២៧” និង “សន្និសីទទីផ្សារមូលធនអាស៊ានលើកទី១”

  • សិក្ខាសាលាស្តីពី “កម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងជំហានឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងអាជីវម្មដើម្បីទទួលបានកំណើន ប្រកបដោយនិរន្តភាព” នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

  • សិក្ខាសាលា “កម្មវិធីឧត្តមភាព” (The Excellence Program) ចាប់ថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ។

  • សិក្ខាសាលា “កម្មវិធីឧត្តមភាព” (The Excellence Program) ចាប់ថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ។

  • នៅថ្ងៃទី២១-២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ អគ្គនាយកនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក.) បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលធនក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ៧ (7th Mekong Capital Markets Cooperation) នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

, pm
 

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញ​​វ​ត្ថុ និងជា​ប្រធាន គ.ម.ក

សុន្ទរកថារបស់ប្រធាន គ.ម.ក​ អាណត្ដិទី១:

- ពីធី "បង្ហាញការជួញដូរមូលបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (Cambodia Securities Exchange)" នៅវិមានកាណាឌីយ៉ា ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

មើលសុន្ទរកថាទាំងអស់ >>

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- ASEAN Capital Markets Forum

- Mekong Capital Markets Cooperation

កម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍

មើលកម្មវិធីទាំងអស់ >>

ចំនួនអ្នកទស្សនាវែបសាយ

កំពុងមើល : 3

ខែនេះ : 81,740

ខែមុន : 83,892

សរុប​ : 5,986,664

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត